Gizlilik Şözleşmesi

Mehmet Yılmaz - 22.12.2014
İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Teknimer Teknoloji'in ve/veya Teknimer Teknoloji Web Sitesi'nin, bu sitedeki hertürlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Teknimer Teknoloji'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Teknimer Teknoloji Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Teknimer Teknoloji logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Teknimer Teknoloji . dışı web sitelerinde kullanımı, web.posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Teknimer Teknoloji sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Teknimer Teknoloji'in hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Teknimer Teknoloji, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.
Teknimer Teknoloji web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Teknimer Teknoloji tarafından garanti edilmemektedir.

Teknimer Teknoloji web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Teknimer Teknoloji'in hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Teknimer Teknoloji web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Teknimer Teknoloji'e ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak Adana Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Teknimer Teknoloji tarafından beyan ve işbu Teknimer Teknoloji Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.
Teknimer Teknoloji
Adres:Yenidoğan Mah. 2110 Sk. No:5 Demirciler Sitesi Yüreğir / ADANA
Tel/Faks: +90 322 363 02 02 E-posta info@teknimer.com
©2012 TEKNİMER TEKNOLOJİ - Her Hakkı Saklıdır
Tasarım: Teknimer Teknoloji
Yukarı